Alpan Cosmetics LTD Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της AVON στην Κύπρο
  |     |  

ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΗΤΟΥ
 
Στην “www.avoncyprus.com” σεβόμαστε τα προσωπικά στοιχεία κάθε ατόμου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, επικοινωνεί με μας ή αγοράζει προϊόντα Avon μέσω Διαδικτύου. Οι πληροφορίες που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας και για να σας παρέχουμε μία αποτελεσματική προσωπική εμπειρία αγοράς.
 
Με την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την ακολουθούμενη από εμάς πολιτική, σας ενημερώνουμε για τις πληροφορίες που η Avon θα συλλέγει καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιούνται από την Avon. Επίσης, η δήλωση σας πληροφορεί, τι πρέπει να κάνετε εάν θέλετε να διαγράψουμε προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν, οι οποίες συλλέχθηκαν ή αποθηκεύτηκαν κατά τη διάρκεια προγενέστερων επισκέψεων στην ιστοσελίδα.
 
Πως συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες
Ακολουθούμε διαδικασίες αυστηρής ασφάλειας για τη συλλογή, αποθήκευση και αποκάλυψη των πληροφοριών που μας δίνετε, προκειμένου να εμποδίζουμε τυχόν μη εγκεκριμένη πρόσβαση και κακή χρήση, σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία.
 
Δεν συλλέγουμε από εσάς πληροφορίες ταυτοποίησης προσώπων, παρά μόνον εάν τις χρειαζόμαστε συγκεκριμένα για λόγους επικοινωνίας- για παράδειγμα προκειμένου να σας στείλουμε ένα έντυπο ή να έρθουμε σε επαφή με κάποιο τοπικό Αντιπρόσωπο.
 
Εφόσον μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες, μπορούμε να κρατήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για διαφόρους σκοπούς:
- Μπορούμε να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες προκειμένου να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες σας και τον τρόπο με τον οποίο θα βελτιώσουμε τα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
- Μπορούμε να χρησιμοποιούμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές και άλλα θέματα ενδιαφέροντος σας.
 
Όποτε παρέχετε προσωπικές πληροφορίες για εσάς θα δείτε το σύμβολο «πληροφορία padlock». Πρόκειται περί ενός επίσημου συμβόλου το οποίο υφίσταται για να σας προειδοποιεί για το γεγονός ότι συλλέγονται πληροφορίες που σας αφορούν. (Μπορείτε να κάνετε «κλικ» επάνω στο σύμβολο οποιαδήποτε στιγμή για να επιστρέψετε σε αυτή τη σελίδα για περισσότερες πληροφορίες.)
 
Όλα τα στοιχεία σας θα αποθηκεύονται με ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας.
 
Πληροφορίες από κοινού με τρίτα μέρη
Για να εκπληρώσουμε τις απαιτήσεις σας, μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε ουσιώδη προσωπικά στοιχεία σε κάποιο τρίτο μέρος, για παράδειγμα, τους εντεταλμένους για τις παραδόσεις πράκτορες μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας ενημερώνουμε σχετικά με νέα προϊόντα και ειδικές προσφορές για τις οποίες πιστεύουμε ότι θα ενδιαφέρεστε, για σημαντικές αλλαγές στην ιστοσελίδα ή για άλλους εμπορικούς σκοπούς που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν. Εάν επιθυμείτε τούτο, μπορείτε να μας το πείτε κάνοντας «κλικ» στο προβλεπόμενο κουτί «opt in».
 
Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας
Γνωρίζουμε ότι ενδεχομένως προβληματίζεστε σχετικά με το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των διευθύνσεων παράδοσης, και για το λόγο αυτό έχουμε λάβει προφυλάξεις προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ασφαλείς και διασφαλισμένες. Σας συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε αυτές τις πληροφορίες σε κανένα άλλο πρόσωπο. Επιπλέον, προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία που ονομάζεται «Secure Sockets Layer (SSL)». Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα αποκρύπτονται αυτομάτως προτού σταλούν στο διαδίκτυο. (Θα πρέπει να σημειώσετε ότι η συσκευή που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο πρέπει να είναι εξοπλισμένη με Microsoft Internet Explorer 4 (ή πιο πρόσφατο) ή Netscape Navigator 4 (ή πιο πρόσφατο) προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τεχνολογία). Όλα τα στοιχεία σας θα αποθηκεύονται τότε με ασφάλεια για την διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας.

Cookies
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μπορούμε να αποθηκεύουμε διάφορες πληροφορίες με τη μορφή ενός «cookie» ή παρόμοιου φακέλου το οποίο «κατεβαίνει» αυτομάτως από τον υπολογιστή σας. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να φτιάξουμε στα μέτρα σας μια ιστοσελίδα ή διαφημίσεις που να ταιριάζουν καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών και δεν είναι προγράμματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προξενήσουν ζημιές σε φακέλους. Εάν δεν επιθυμείτε να σας στέλνονται cookies, ή να αποθηκεύονται στο σύστημά σας, οι αναζητητές (browsers) του διαδικτύου θα σας επιτρέψουν να διαγράψετε τα cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να αποφεύγετε να αποθηκεύονται, ή να υπάρχει ειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie. Παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες του αναζητητή (browser) σας ή τη βοήθεια της οθόνης για να μάθετε περισσότερα γι’ αυτές τις λειτουργίες.
 
Συνδέσεις με άλλες σελίδες
Σε περίπτωση που διασυνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας μας με ιστοσελίδα που ανήκει σε ένα ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο το οποίο έχει και την ευθύνη λειτουργίας της, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε προστασία οιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που παρέχετε. Οι ιστοσελίδες τρίτων μερών μπορεί να έχουν το δικό τους απόρρητο και πρακτικές συλλογής στοιχείων τα οποία όμως βρίσκονται πέραν του ελέγχου μας. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία παρέχετε σε ιστοσελίδα τρίτου μέρους θα διέπεται από την πολιτική απορρήτου του τρίτου αυτού μέρους, εφόσον διαθέτει τέτοια πολιτική. Η Avon δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές, ενέργειες ή πολιτικές των ιστοσελίδων τέτοιων τρίτων μερών και δεν μπορεί να ευθύνεται για το περιεχόμενο ή πρακτικές απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων.
 
Πώς μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του εαυτού σας κατά την παραγγελία μέσω δικτύου
Καμία μεταφορά στοιχείων διαμέσου του διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής. Παρότι λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια οιωνδήποτε πληροφοριών μας μεταφέρετε για τις οποίες  εσείς φέρετε τον κίνδυνο. Όταν λαμβάνουμε πληροφορίες σας, καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες εμπορικώς για να εξασφαλίσουμε την ασφάλειά τους στα συστήματά μας.
 
Πρόσβαση στις πληροφορίες σας
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες σας ανά πάσα στιγμή. Εάν επιθυμείτε να δείτε κάποια στοιχεία που τηρούμε σε σχέση με εσάς ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να αποσύρετε πληροφορίες που σας αφορούν, παρακαλώ γράψτε στη διεύθυνση:
Ελεγκτής Στοιχείων
ALPAN COSMETICS LTD
Λεωφ. Στροβόλου 271
2048 Λευκωσία
 
Αποδοχή των παρόντων όρων
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Ασφάλειας. Εάν διαφωνείτε με την δήλωση αυτή, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα. Η Avon επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί αυτήν την πολιτική κατά πάντα χρόνο. Η παραμονή σας στην ιστοσελίδα της Avon μετά την ανακοίνωση των αλλαγών στην Πολιτική Απορρήτου και Ασφάλειάς μας, θα σημαίνει την αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των αλλαγών.
 
Η Avon Cosmetics Μ.Ε.Π.Ε. (αναφερόμενη ως «Avon», «www.avoncyprus.com», «εμείς», «εμάς» και «μας») συνέταξε τη παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Ασφάλειας η οποία θα εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.avoncyprus.com ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που ανήκει ή την ευθύνη λειτουργίας της οποίας έχει η Avon (ιστοσελίδες Avon).